Kaj delamo?

Kratka predstavitev podjetja MA-ŽI d.o.o. 


Zastopstvo in prodaja

Oprema za stiskalnice in avtomatizacijo proizvodnje...

Izdelava orodij
Konstrukcija in izdelava orodij za brizganje plastike, rezilna, krivilna ter orodja za globoki vlek...MA-ŽI d.o.o. je zastopnik in dobavitelj G.P.A.

VARNOSTNI VENTILI ZA STISKALNICE
 
Delovni cikel varnostnega ventila
 
MIROVANJE (A)

V mirovanju sta tuljavi (1-2) brez električnega toka, vzmeti pritisneta na magnetni jedri (3-4), ki zaustavita dovod zraka (5-6) in odzračita nadzorni komori (9-10).
Vzmeti (21-22) in zračni pritisk držita rotor ventila (13-14) v gornji legi, tesnili (15-16) pa prekineta dovod zraka izhodu A.
Izhod A je povezan z izpuhom R.
DELOVANJE (B)

Vzbujeni tuljavi (1-2), premakneta jedri (3-4), ki pritisneta na vzmeti, zaustavita izpuh (7-8) in dovedeta zrak (5-6).
Zračni pritisk, ki je v stanju pripravljenosti napolnil prostor (5-6) doseže komore z bati (9-10) in navzdol potisne ventilni rotor (13-14). Tako zračni pritisk iz P prek kanalov (23-24) zapusti ventil skozi izhod A. Izpuh (11-12) je prekinjen.
OKVARA (C)  

 


Če je brez energije le en elektromagnet (2), tuljava (4) zaustavi dovod zraka (6) in poveže komoro z bati (9) na izpuh (8).
Vzmet (21) in dovodni pritisk P premakneta ventilni rotor (13) navzgor. Poklopec (15) se zapre in pot (11) se odpre.
V nasprotju pa je ventilni element (14) odprt.
Pritisk pri izhodu A se pomakne po poti (11), ki je dovolj široka, da hkrati prenese tudi val, ki pride od predela P skozi odprte dele ventila (14).
R skozi 18 v nekaj desetinkah sekunde odzrači pritisk v kanalu (6) (izmeriti ga je moč s priključkom CP); potem se tuljava (2) zaradi usmerjenega zraka ne vzdraži, saj ostane brez notranje pnevmatične energije. Ventil je blokiran.
Nadaljevanje je možno le v primeru, da se oba mirujoča ventilna rotorja vrneta nazaj in se vhodni pritisk vrne v kanala (5-6).

Proizvajalec si pridržuje pravico do modifikacij in sprememb.

Copyright © 2007 MA-ŽI d.o.o.  |  Vse pravice pridržane